Chọn căn hộ chung cư tầng mấy hợp phong thủy ?

Theo phong thủy học, khi mua căn hộ trong chung cư nhiều tầng, thì dùng tuổi (Địa chi) của gia chủ phối với Hà đồ Lạc thư để chọn tầng trong chung cư là phù hợp phong thủy.

Cụ thể như sau:

Những người tuổi Týtuổi Hợi, nên chọn những căn hộ thuộc các tầng lầu có số đuôi (hàng đơn vị) là 1, 4, 6, 9… Ví dụ như: Các căn hộ thuộc tầng 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29…

Những người tuổi Thìn – Tuất – Sửu – Mùi, nên chọn những căn hộ thuộc các tầng lầu có số đuôi (hàng đơn vị) là 2, 5, 7, 10… Ví dụ như: Các căn hộ thuộc tầng 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30…

Những người tuổi Dầntuổi Mão, nên chọn những căn hộ thuộc các tầng lầu có số đuôi (hàng đơn vị) là 1, 3, 6, 8… Ví dụ như: Các căn hộ thuộc tầng 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28…

Những người tuổi Tỵtuổi Ngọ, nên chọn những căn hộ thuộc các tầng lầu có số đuôi (hàng đơn vị) là 2, 3, 7, 8… Ví dụ như: Các căn hộ thuộc tầng 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28…

Những người tuổi Thântuổi Dậu, nên chọn những căn hộ thuộc các tầng lầu có số đuôi (hàng đơn vị) là 4, 5, 9, 10… Ví dụ như: Các căn hộ thuộc tầng 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30…