Dự án đất nền

Khu Đô Thị Sudico Hòa Bình

Vị trí: TP Hòa Bình.
Diện tích: 90m, 150m
Hotline: 0963.265.468

Giá: Liên hệ

Chi tiết

Dự Án TNR Star Đồng Văn

Vị trí: Đồng Văn, Hà Nam.
Diện tích: 90m, 150m
Hotline: 0963.265.468

Giá: 9,500,000 đ/m2

Chi tiết

Khu Đô Thị Vĩnh Hà

Vị trí: TP Hòa Bình.
Diện tích: 90m, 150m
Hotline: 0963.265.468

Giá: Liên hệ

Chi tiết

Khu Đô Thị Tây Bình Mỹ

Vị trí: Bình Lục, Hà Nam.
Diện tích: 90m, 150m
Hotline: 0963.265.468

Giá: 5,900,000đ/m2

Chi tiết

Dự Án Đồng Văn Green Park

Vị trí: Kim Bảng, Hà Nam.
Diện tích: 90m, 150m
Hotline: 0963.265.468

Giá: 11,500,000 đ/m2

Chi tiết

Khu Đô Thị Đại Cương Hà Nam

Vị trí: Kim Bảng, Hà Nam.
Diện tích: 90m, 150m
Hotline: 0963.265.468

Chi tiết

Khu Đô Thị Mới Kỳ Sơn Hòa Bình

Vị trí: Kỳ Sơn, Hòa Bình.
Diện tích: 90m, 110m
Hotline: 0963.265.468

Giá: 5,500,000đ/m2

Chi tiết

Khu Đô Thị Sông Đà 2 Central Park

Vị trí: Hữu Nghị, Hòa Bình.
Diện tích: 90m, 100m, 350m
Hotline: 0963.265.468

Giá: 11,400,000 đ/m2

Chi tiết